O klubu

Lokostrelski klub Gorica so lokostrelski zanesenjaki ustanovili leta 1987. Med ustanovitelji je bil tudi Vinko Zorn, sicer še vedno član, ki je v začetku postal tudi prvi predsednik kluba. Že po slabem letu pa je to mesto prevzel Štefan Bavčar, ki je vodil klub vse do leta 1995, ko je mesto predsednika prevzel Valter Dornik.

Prvi poskusi treningov in spoznavanja tega športa so se začeli ob Kornu, v Novi Gorici, na ravnici pod Kapelo. Pod predsednikovanjem g. Bavčarja smo že dobili površine za trening na Ajševici zraven gozdne uprave. To je bil majhen trikotni prostor, ki je zadoščal le za treninge nekaj članov. Ko je predsedniško mesto prevzel g. Dornik, je ta z g. Bizjakom dosegel dogovor z občino in gozdno upravo, da so klubu dodelili večjo površino prav tako na Ajševici. Člani kluba so takoj začeli z delovnimi akcijami in strelišče ustrezno uredili. Postavili so tudi kontejner, nekaj odtočnih cevi, strelno linijo, kupili samovozno kosilnico in še veliko drugih potrebnih stvari. Po nekaj letih je strelišče dobilo podobo pravega strelišča, ki je bil namenjen za letno treniranje. Leta  2014 smo se preselili v Šempeter pri Gorici.

V zimskem obdobju pa je vodstvo kluba uredilo treninge v telovadnici v Biljah.  Klub ima nekaj vaditeljev lokostrelstva, ki začetnikom dajo prve osnove tega športa, za nadaljnje usposabljanje pa skrbita g.Toni in Mario Codispoti, sicer trenerja iz italijanske Gorice. Klub uspešno nastopa, tako na državnem kot mednarodnem prizorišču, saj so naši člani redno del državnih reprezentanc.

Sedež kluba: 

LOKOSTRELSKI KLUB GORICA

Trg Ivana Roba 4, 5290 Šempeter pri Gorici

Vodstvo kluba:

Predsednik Damijan Pisk
Blagajnik Vesna Blažič
Tajnik Nina Šuligoj

lkgorica@gmail.com